Cyberprzemoc

Poznałmy temat cyberbullyingu ród młodzieży pisany ich własnymi słowami i doświadczeniami. To oni są ekspertami w świecie online. Naszą rolą jest pokazanie uczniom jakie zagrożenia i ograniczenia czyhają na nich w Internecie i jak się przed nimi bronić, bo tu wiedzy im brakuje.

Wiedzę  chciałybyśmy także przekazać rodzicom i nauczycielom, aby wspomóc Państwa merytorycznie oraz zaopatrzyć w praktyczne narzędzia w walce z cyberprzemocą.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (Pobierz)